TC energy design er grundlagt af musikeren og ingeniør Thomas Chochola.
I sine designs tager Thomas Chochola udgangspunkt i naturens former. Thomas  Chochola komponerer sine design ved klaveret og omregner derefter tonerne til dimensioner.
TC energy design er baseret på et livslang studie og forskning. Forskningen bygger på sammenhænget mellem den geometriske forståelse af naturen og kendskab til former, lyd og vitalisering af vand.

Thomas  Chochola's arbejde bygger på to grundlæggende principper: Æstetik og energi, idet han mener at hans form og lyd skaber en livgivende kraft.
Vand reagerer meget følsomt på de omkringliggende omgivelser. Vand er liv og er levende, og alt efter hvordan man behandler vandet, kan du give vandet liv eller gøre det livsløs! 
Det forklarer hvorfor vand kan miste sin energi og struktur, når det  bliver kastet rundt i lange lige vandrør, og hvordan vandet kan genskabe sin smukke vandstruktur, når vand, får lov til at stå i de harmoniske og styrkende former, som går igen i alle TC energy designs produkter.

Det unikke i TC energy designs produkter er den karakteristiske form, der genspejler naturens form og musikalske linjer.
I designet indgår Det Gyldne Snit og Fibonacci's Guddommelige Talrække, der forbinder matematik, kunst og æstetik.
Indvirkningerne af Det Gyldne Snit og den geometriske forståelse har været kendt i årtusinder. Denne viden er bl.a. blevet brugt af de gamle mestre, da de byggede legendariske katedraler og pyramider, og på den måde skabte de kraftfulde steder og former.

Thomas Chochola bor i Waldvierertel i Østrig – Et område hvor traditionel glaspuster håndværkskunst udøves den dag i dag. TC's produkter bliver traditionelt fremstillet som kunsthåndværk efter bedste energetisk viden.

TC energy design sælges nu over hele af verden. Flere og flere mennesker bruger TC energy designs produkter til at genoplive deres vand i karafler, glas og fontæner.

Karaflen Alladin er favoritten blandt karaflerne fra TC energy design. Varianten med symbolet "Livets Blomst" i guld har i mange år  vist sig at være den mest populære udgave.Det  universelle design med den 6-bølgede struktur er skræddersyet til  den naturlige udvikling af liv.
Karaflens form påvirker indholdet som danner en 6-kantet krystalform på vandstrukturen. En smuk 6-kantet krystalform er en bekræftelse på vandets livskraft, og viser den store grad af vitalitet, som opstår ved brug af karaffelen. Vitaliseringsprocessen som sker på en  enestående naturlig måde, kan forstås via geometri og musikalske  faktorer.

Resonansen, som der er tunet ind på, pulserer i takt med de store kosmiske rytmer, og er selve kernen af TC energy design.
Denne resonans formidler information til det biologiske system, som findes i planter, dyr og mennesker, og muliggør en yderligere biologisk støtte, vækst og harmonisering. 
Resonansen i karaflen Alladin befinder sig i det musikalske område for tonen F. Frekvensen fra F er i resonans med den vertikale linje for naturlig vejrtrækning og bevægelse – for eksempel den energetisk bevægelige strøm af  livsenergien i træerne. Det giver derfor forankring til det store potentiale af forskellige energier (chakras) i mennesket.

TempiConsult aps er forhandler af produkterne fra

Du kan læse mere om produkterne og bestille her.